Szybki kontakt
Historia firmy

Swoje istnienie firma rozpoczęła w 1992 roku pod nazwa ROB-MAR Usługi Video. Bodźcem do jej powstania stało się rosnące zapotrzebowanie na pamiątkowe filmy z imprez okolicznościowych i uroczystości. Początki były skromne- 2 ludzi i kamera VHS z funkcjami prostego montażu. Szybko zauważono konieczność modernizacji i rozwoju. Zyski w dużym stopniu były inwestowane w najnowszy sprzęt i materiały, jednocześnie podnoszono kwalifikacje i umiejętności w zakresie techniki filmowania i montażu. Praca nad podnoszeniem poziomu usług w stosunkowo krótkim czasie przyniosła pożądane efekty, stale rosła ilość realizowanych zleceń, a umiejętnie inwestowane zyski pozwoliły na przejście na technologię nagrań cyfrowych. Wejście na rynek technologii cyfrowych otworzyło przed firma nowe możliwości oraz postawiło nowe zadania. Nastąpiła wymiana sprzętu filmowego, równocześnie wprowadzono komputerowo sterowane stanowiska montażu nieliniowego w miejsce dotychczas stosowanych urządzeń. Dzięki zdobytej renomie rzetelności i profesjonalizmu firma pozyskiwała coraz szersze kręgi odbiorców swoich usług, pojawiły się pierwsze, początkowo dość skromne zlecenia komercyjne, nawiązywano pierwsze kontakty biznesowe. W 1997 roku firma zmieniła nazwę na obecną, która jednoznacznie kojarzy się z profilem prowadzonej działalności. 3 lata później uruchomiono w pełni profesjonalny punkt obsługi klienta przy ulicy Legionowej 30. W tym samym czasie dzięki nawiązaniu współpracy z doświadczonymi fotografami i fotografikami paleta usług została poszerzona o usługi foto. Stale zwiększająca się liczba zleceń doprowadziła do utworzenia w 2005 roku drugiego punktu obsługi w centrum miasta, przy ulicy Sienkiewicza 49. W miarę rozwoju firmy zaistniała konieczność powiększenia składu osobowego. Nowi współpracownicy zdobywali umiejętności pod czujnym okiem bardziej doświadczonych kolegów. Obecnie trzon firmy stanowi zgrany zespół, który odważnie podejmuje nowe wyzwania i sprawnie realizuje postawione przed nim zadania. W dniu dzisiejszym firma VIDEOMOVIE to dobrze funkcjonujący organizm, bazujący na zgranym zespole, wieloletnim doświadczeniu i nieustannym podnoszeniu poziomu kwalifikacji i usług. Tradycje, doświadczenie i nieprzerwany rozwój to gwarancja naszej jakości. Potwierdzają to setki zadowolonych klientów.